Yritys

YRITYS

Yrityksemme tuottaa laadukkaita luontoselvityksiä ja ympäristövaikutusten arviointeja. Luontoselvitysten lisäksi toimialaamme kuuluvat ympäristö- ja vesilain mukaiset lupahakemukset, arvioimme hankkeiden ympäristövaikutuksia viranomaismenettelyä varten ja teemme hankekohtaisia ympäristöselvityksiä. 18 vuoden kokemus asiakkaiden hankkeista ja viranomaismenettelyistä eri puolilla Suomea takaa monipuolisen asiantuntijuuden ja yhteistyöverkoston.

MIKA WELLINGILLÄ ON 18 VUODEN KOKEMUS YMPÄRISTÖKONSULTOINNISTA

* projektipäällikkö / projektikoordinaattori ja luontoasiantuntija useissa energia- ja kaivannaisteollisuuden ympäristövaikutusten arviointi-, ympäristölupa- ja Natura-arviointimenettelyissä eri puolilla Suomea.

* projektipäällikkö ja luontoasiantuntija kymmenissä kaavoitukseen liittyvissä luontoselvityksissä kunnille ja kaupungeille eri puolilla Suomea

* asiantuntijatyöskentelyä lukuisissa hankkeiden ympäristökuormitukseen ja velvoitetarkkailuun liittyvissä raportoinneissa (mm. ruoppaushankkeet, turvetuottajat, sellutehtaat ja kunnat)

* vesi- ja ympäristölupien valmistelutyöskentelyä kymmeniin hankkeisiin (mm. kalankasvatuslaitokset, jätevedenpuhdistamot, tehtaat, turvetuottajat)